Lý do pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?

0

Có lẽ vì phía Nintendo cũng muốn cắt bỏ đi thêm nhiều tùy chọn rắc rối, đẩy nhanh cấp độ để người chơi ít phải suy tính về việc nâng cấp Pokemon cày cấp lại từ đầu. Nhưng điều này vô tình có thể khiến chúng ta bị shock vì sự thay đổi quá lớn của chúng. Bộ ảnh sau cho chúng ta cách nhìn toàn diện hơn về sự tiến hóa thích nghi của các chú Pokemon khi chúng trưởng thành.

Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?
Tại sao pokemon tiến hóa lại quá khác biệt với cấp độ đầu tiên?

Theo Internet

Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng