Lịch sử tiến hóa 20 năm của dòng game Pokemon

0

Pokemon được hãng Nintendo cho ra đời vào năm 1996 nhằm phục vụ cho trò chơi xách tay phổ biến nhất của họ: Game Boy. Và được phát hành lần đầu tiên ở Nhật Bản. Pokemon đã gây ra một cơn sốt khủng khiếp ở Mỹ năm 1998 bằng việc phát hành 2 trò chơi là Pokemon Red và Pokemon Blue trên hệ máy Game Boy.

Lịch sử tiến hóa 20 năm của dòng game Pokemon
Pokemon được hãng Nintendo cho ra đời vào năm 1996 nhằm phục vụ cho trò chơi xách tay phổ biến nhất của họ: Game Boy. Và được phát hành lần đầu tiên ở Nhật Bản. Pokemon đã gây ra một cơn sốt khủng khiếp ở Mỹ năm 1998 bằng việc phát hành 2 trò chơi là Pokemon Red và Pokemon Blue trên hệ máy Game Boy. Tuy những đường nét còn sơ khai nhưng đã chinh phục được hàng triệu con tim của khách hàng. Phải nói rằng tuy hệ thống chiêu thức và chất lượng hình ảnh chưa cao nhưng đã đặt nền móng cho những bước tiến triển vượt bậc của Pokemon. Dưới đây là sự tiến hóa của dòng game Pokémon trong suốt 20 năm qua.
Lịch sử tiến hóa 20 năm của dòng game Pokemon
Lịch sử tiến hóa 20 năm của dòng game Pokemon
Lịch sử tiến hóa 20 năm của dòng game Pokemon
Lịch sử tiến hóa 20 năm của dòng game Pokemon
Lịch sử tiến hóa 20 năm của dòng game Pokemon
Lịch sử tiến hóa 20 năm của dòng game Pokemon
Lịch sử tiến hóa 20 năm của dòng game Pokemon

Theo Internet

Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng