Đăng bài - Hoặc quảng cáo vui lòng liên hệ TVN Group - hệ thống website chất lượng cao:

0972434351tvnseos@gmail.comZalo

Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018

0

Cập nhật vào 28/07

Trong những năm trở lại đây, Riot Game liên tục cập nhập danh sách tướng LOL và cho ra mắt những vị tướng mới nhằm đảm bảo độ cân bằng cho game, cũng như làm tăng sự đa dạng về lối chơi cho các game thủ.

Các vị tướng là một phần không thể thiếu của liên minh huyền thoại, bởi nó là cội nguồn và là sự sống của trò chơi này. Cách chơi liên minh của mỗi vị tướng, phong cách cũng như các kỹ thuật chiến đấu đều khác nhau, vì thế mà nó mang lại sức hút rất lớn đối với người chơi. Trong bài viết này mình sẽ liệt kê danh sách các vị tướng trong Liên minh huyền thoại theo các vị trí, vai trò như: Xạ Thủ, Đỡ Đòn, Hỗ Trợ, Sát Thủ, Đấu Sĩ, Pháp Sư. Hãy cùng pokemonviet xem danh sách đó nhé.

Tổng số tướng thời điểm hiện tại của LOL

Tại thời điểm hiện này, tổng số tướng có trong đấu trường công lý của liên minh huyền thoại là 141 tướng.

Danh sách tướng thuộc nhóm Xạ Thủ

Trong danh sách này bao gồm 21 vị tướng thuộc nhóm xạ thủ:

Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 1 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 2 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 3 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 4 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 5 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 6 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 7 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 8 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 9 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 10 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 11 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 12 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 13 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 14 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 15 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 16 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 17 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 18 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 19 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 20 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 21 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 22

Danh sách tướng thuộc nhóm Sát Thủ

Danh sách nhóm sát thủ trên đấu trường công lý là 15 vị tướng:

Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 23 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 24 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 25 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 26 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 27 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 28 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 29 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 30 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 31 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 32 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 33 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 34 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 35 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 36 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 37

Danh sách tướng thuộc nhóm Đấu sĩ

Nhóm có nhiều tướng nhất là đấu sĩ với 40 vị tướng:

Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 38 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 39 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 40 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 41 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 42 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 43 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 44 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 45 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 46 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 47 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 48 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 49 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 50 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 51 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 52 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 53 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 54 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 55 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 56 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 57 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 58 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 59 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 60 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 61 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 62 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 63 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 64 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 65 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 66 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 67 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 68 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 69 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 70 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 71 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 72 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 73 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 74 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 75 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 76 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 77

Danh sách tướng thuộc nhóm Pháp Sư

Đến với nhóm pháp sư bap gồm 30 vị tướng:

Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 78 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 79 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 80 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 81 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 82 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 83 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 84 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 85 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 86 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 87 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 88 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 89 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 90 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 91 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 92 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 93 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 94 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 95 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 96 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 97 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 98 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 99 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 100 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 101 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 102 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 103 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 104 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 105 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 106 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 107

Danh sách tướng thuộc nhóm Hỗ Trợ

Danh sách thuộc nhóm hỗ trợ gồm 15 vị tướng:

Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 108 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 109 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 110 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 111 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 112 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 113 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 114 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 115 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 116 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 117 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 118 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 119 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 120 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 121 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 122

 Danh sách tướng thuốc nhóm đỡ đòn

Các vị tướng đỡ đòn nằm trong danh sách này là 18:

Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 123 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 124 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 125 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 126 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 127 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 128 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 129 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 130 Maokai Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 131 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 132 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 133 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 134 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 135 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 136 Danh sách tướng LOL mới nhất năm 2018 137

Vậy là chúng ta đã vừa xem xong danh sách các vị tướng thuộc từng nhóm trong liên minh huyền thoại. Qua bài viết này chắc các bạn đã biết được hết các vị tướng và vai trò của từng vị tướng rồi nhỉ. Hãy bình luận bên dưới nếu các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì, pokemonviet sẽ giúp bạn giải đáp những câu hỏi đó.

Chúc các bạn có một trải nghiệm tốt trong trò chơi.

5/5 - (1 bình chọn)
Share.

Comments are closed.