Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng

0

Một người dùng Instagram ở Thái với nick peaceloving_pax đã khiến nhiều người thích thú bằng bộ sưu tập “Bento for Pokémon Trainers” của mình.

Đây là những hộp cơm, món ăn được làm cực kỳ tinh tế, đẹp mắt, siêu dễ thương theo chủ đề Pokemon. Nhìn thôi là muốn thưởng thức rồi. Chúng ta hãy cùng “ăn bằng mắt” thôi nào.
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng
Cơm Pokemon mà không một ai nỡ lòng nào cho vào bụng

Theo pokemongo.vn

Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng