Hướng dẫn xây dựng, bảo vệ Gym trong Pokemon Go

0

Nếu team bạn lựa chọn có cùng màu với thủ lĩnh của Gym thì khi đó gym được gọi là Friend Gym – Gym của team bạn. Xây dựng friend Gym bằng cách tăng thêm điểm uy tín – prestige nhằm tăng cấp độ của Gym. Điều này sẽ làm cho team đối thủ khó chiếm được gym của team bạn. Mỗi người chơi trong cùng team có thể thêm tối đa một Pokémon cho một Gym. Mỗi gym có thể chứa từ 1 đến 10 Pokémon phụ thuộc vào điểm prestige của nó.

Để thêm Pokémon bảo vệ Friend Gym bạn cần làm như sau:

  1. Đi bộ tới Gym mục tiêu.
  2. Chạm vào Gym và xác nhận.
  3. Ở góc dưới màn hình, click vào Add Pokémon Xây dựng, bảo vệ Gym
  4. Lựa chọn pokémon mà bạn muốn thêm vào để bảo vệ Gym.

Lưu ý : Mỗi người chơi chỉ có thể thêm 1 pokémon cho một Gym. Pokémon đã thêm vào gym sẽ bị giữ cố định cho đến khi bạn xác nhận lấy nó ra. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không thể mang pokémon đó chiến đấu ở các Gym khác nữa. Hãy lựa chọn cẩn thận !

Theo pokemongo.vn

Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng