Cách tra cứu thông tin trong Pokedex

0

Pokédex lưu trữ toàn bộ thông tin về Pokémon mà bạn có thể tìm kiếm và thu phục chúng. Tra cứu Pokédex sẽ cho bạn hiểu biết nhiều hơn về các loại Pokémon khác nhau cũng như dạng tiến hóa của chúng.

Tra cứu thông tin trong Pokédex

Pokémon bạn đã thu phục được sẽ hiển thị hình dạng với màu sắc đầy đủ.

Pokémon bạn đã đã gặp nhưng chưa thu phục thành công sẽ chỉ có hình dạng bóng màu xám.

Pokémon bạn chưa từng gặp sẽ chỉ hiện trong Pokédex dưới dạng số thứ tự của nó trong danh sách.

Để tra cứu Pokédex bạn làm như sau:

  1. Trong giao diện bản đồ chính bạn chọn Main Menu  Tra cứu thông tin trong Pokédex
  2. Lựa chọn Pokédex  Tra cứu thông tin trong Pokédex

Theo pokemongo.vn

Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng