PokeCoins và cách mua sắm trong Pokemon Go

0

PokéCoins là đơn vị tiền tệ chính trong Pokémon GO, bạn có thể sử dụng nó để mua những vật phẩm trong SHOP.

Cách mua PokéCoins:

  1. Trong giao diện Map chính bạn chọn Main Menu  PokéCoins và mua sắm trong game
  2. Chọn Shop PokéCoins và mua sắm trong game
  3. Chọn gói PokéCoins mà bạn muốn mua.
  4. Bạn sẽ được thông báo thanh toán qua Google Play với thiết bị Android hoặc qua iTunes nếu bạn đang dùng thiết bị iOS. Sau khi thanh toán thành công, bạn sẽ nhận được số PokéCoins trong gói bạn lựa chọn mua và có thể dùng nó để mua các vật phẩm trong SHOP.PokéCoins và mua sắm trong game

Cách dùng PokéCoins để mua vật phẩm:

  1. Trong giao diện Map chính bạn chọn Main Menu PokéCoins và mua sắm trong game
  2. Chọn Shop PokéCoins và mua sắm trong game
    Số lượng PokéCoins hiện tại của bạn sẽ hiển thị bên trên màn hình.
  3. Lựa chọn vật phẩm mà bạn muốn mua.
  4. Chọn thanh toán cho vật phẩm đó. Số PokéCoins của bạn sẽ bị trừ đi tương ứng và vật phẩm mới mua sẽ được chuyển đến túi đồ – Bag của bạn. Trong một số trường hợp, bạn sẽ phải chờ một vài giây để vật phẩm mới mua hiển thị trong túi đồ.

Theo pokemongo.vn

Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng