Làm thế nào để nhân vật di chuyển trong Pokemon Go?

0

Để nhân vật di chuyển trên bản đồ trong game, bạn cần di chuyển bằng cách đi bộ trong thế giới thật. Điều này có nghĩa là khi bạn di chuyển ở thế giới thật thì hình ảnh nhân vật trong game của bạn cũng sẽ di chuyển theo. Bạn có thể nhìn vào màn hình thiết bị để thấy rõ điều này. Bằng việc di chuyển trong thế giới thực, bạn sẽ có thể tìm kiếm được rất nhiều thứ như Pokémon, PokéStops, hay các GYMs.
Theo pokemongo.vn

Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng