Tại sao không thể tìm được Pokémon trên bản đồ

0

Bạn đăng nhập vào game thành công nhưng không thể nhìn thấy bất cứ gì trên bản đồ. Mặc dù bạn đã di chuyển nhưng không có Pokémon nào hiện ra ở thanh pokémon lân cận góc dưới bên phải màn hình !

Không thể tìm được Pokémon trên bản đồ

Nguyên nhân: Có thể định vị GPS của bạn đang ở khu vực, quốc gia chưa được hỗ trợ.

Cách khắc phục : Bạn vui lòng kiểm tra lại thông tin hỗ trợ game tại khu vực hiện tại của bạn. Nếu nó đã được hỗ trợ, vui lòng kiểm tra lại định vị GPS, có thể nó đang hoạt động không chính xác.

Theo pokemongo.vn

Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng