Cách chiếm giữ một Gyms tự do cho Pokemon

0

Gyms tự do hay còn gọi là Gyms mở – Open Gyms là Gym chưa có người nào chiếm đóng. Để chiếm lĩnh một Gym như vậy bạn có thể làm như sau:

  1. Đi bộ tới vùng Gym cần chiếm đóng .
  2. Chạm vào Gym và xác nhận .
  3. Ở bên dưới màn hình bạn click vào Chiếm giữ một Gyms tự do để thêm Pokémon phòng thủ cho Gym.
  4. Lựa chọn một Pokémon của bạn và thêm vào Gym.

Lưu ý : Bạn chỉ có thể thêm một Pokémon cho mỗi Gym bạn chiếm đóng. Pokémon khi đã gửi vào Gym sẽ cố định ở đây cho tới khi bạn rút nó ra khỏi Gym. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể đem nó đi chiến đấu với các team đối thủ ở Gym khác được nữa. Hãy lựa chọn cẩn thận !

Theo pokemongo.vn

Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng