Chỉ số CP và HP trong Pokemon Go là gì?

0

Mỗi Pokémon đều có chỉ số Combat Power (CP) và Hit Points (HP) riêng.

Tất cả các Pokémon khi mới thu phục đều có HP tối đa, nhưng HP có thể mất đi trong các trận chiến.

Mỗi cá thể Pokémon khi thu phục đều có chỉ số CP xác định, chỉ số này sẽ quyết định sức chiến đấu của nó trong các trận chiến. Không phải tất cả các Pokémon đều có điểm CP giống nhau – ví dụ, nếu bạn bắt được 2 chú Pikachu thì chúng cũng không chắc là sẽ có điểm CP như nhau.

Bạn có thể nhận điểm XP để đạt được cấp độ huấn luyện cao hơn và khi đó điểm CP của Pokémon bạn thu phục được sẽ thường tăng cao hơn. Mặc dù vậy, điều này không phải lúc nào cũng đúng vì có một số loài Pokémon có điểm CP xác định luôn ở mức thấp.

Theo pokemongo.vn

Chia sẻ.

Về tác giả

Chức năng bình luận đã bị đóng